Их Богдын байгалийн цогоцлборт газрын хамгаалалтын захиргаа Дэлхийн ойн өдөр, Усны өдрийн хүрээнд Жинст, Богд, Баянлиг, Баянговь, Эрдэнэцогт, Галуут, Жаргалант сумуудын иргэдэд сургалт, мэдээлэл хийж сургалтын дагуу АХА  зохион байгуулж, багуудын дунд гар бөмбөгийн тэмцээнүүдийг зохион байгуулж 1,2 –р байр эзэлсэн иргэдийг шагнал урамшууллаа

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now