Галуут сумын Мандал багийн Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг бүхий Ёлын Модон орой, Үхэр чулуу, Бага уст, Өлийн даваа, Өргөөт, Завгын модны орой, Донойн Ирвэст, Дэлгэр, Зүрхний ташуу зэрэг газруудад нутаглаж байгаа айл өрхүүдээр орж хяналт шалгалт хийж, хаврын хуурайшилт эхэлж байгаатай холбогдуулан ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар хэлж санамж тараалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now