Мөн Галуут сумын Ёлын модон орой, Өргөөтийн нарийн, Зүрхний ташуу зэрэг газруудад ойн туруутан, тарваганд биотехникийн арга хэмжээнд зориулан хужир тавьж  өглөө. Эрдэнэцогт сумын Хөх голын Дуут, Мухар, Өртөмтийн урд салааны Таргил зэрэг газруудад ойн туруутан, тарваганд биотехникийн арга хэмжээнд зориулан хужир тавьж  өглөө.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now