Мод тарив

2018 оны 05 сарын 16

           Их Богдын байгалийн цогцолборт газрын Хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид "Мод тарих үндэсний өдөр" 05 дугаар сарын 12-нд тохиож байгаатай холбогдуулан Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн "Бүх нийтээр мод тарих өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай" 99 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор сумын баганат талбайд болсон нээлтийн ажиллагаанд оролцон, сумын төвийн баруун хэсэгт байгуулсан ойн зурвасын хариуцсан талбайдаа 17ш чацаргана шинээр тарьж суулган, цэнэг усалгаа хийж, ойр орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now