Хамгаалалтын захиргааны сургалт, сурталчилгаа, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Наранцацралт, хуулийн хэрэгжилт, орчны бүс хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Пүрэвсүрэн, жолооч Ж.Баянжаргал нар 2018 оны 05 дугаар сарын 22-23-ны өдрүүдэд Галуут сумын Мандал 5-р баг, Хайрхан 1-р багийн Иргэдийн Нийтийн Хуралд оролцон мэдээлэл сурталчилгаа хийлээ.  Хурлын үеэр мэргэжилтнүүд Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ, Хангайн нурууны өмнөд хэсгийн Байгалийн цогцолборт газар, Их Богдын байгалийн цогцолборт газрын Хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагааны талаар малчин иргэдэд мэдээлэл-танилцуулга хийсэн. Түүнчлэн улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэглэм, зөрчлийн болон бусад холбогдох хууль дүрмийн талаар мэдээлэл хийж танилцуулав. Багийн Иргэдийн Нийтийн Хуралд Мандал багаас 62, Хайрхан багаас 76, нийт 138 малчин иргэн оролцож, малчдад зориулан бэлтгэсэн Зөрчлийн тухай хууль, Их Богдын байгалийн цогцолборт газрын Хамгаалалтын захиргааны танилцуулга, Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх санамж тараан сурталчилж, гарын үсэг зуруулж, гэрэл зургаар баталгаажуулсан. 

              Хурлын үеэр малчидтай харилцан ярилцаж, тэдний санал бодлыг сонсон, асуусан асуултанд хариу өгсөн. Хуралд сумын  Засаг дарга Баярсайхан, ИТХ-ын дарга Дүүрэнбилэг, даатгалын төлөөлөгч, хөдөлмөр халамж үйлчилгээний мэргэжилтэн нар хамт оролцож, хариуцсан болон цаг үеийн ажлын  талаар мэдээлэл хийсэн. Мандал багийн ИНХурлаар Нартын амыг хаших асуудлыг дэмжин амны хашиж хамгааласан байдлыг дээшлүүлэн 1 айлд хариуцуулж цаашид хамгаалалтай байх нь зөв  гэсэн байдлаар дэмжигдлээ.  Хайрхан 1-р багийн ИНХурлаар байгаль хамгаалагчдыг зуны улиралд байнга байлган рашаан усанд хяналт тавиулах талаар санал гарсан.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now