Хууль, эрх зүй

Т.Уртнасанг албан тушаалд түр томилох тухай

Жаргалант сумын байгаль хамгаалагчаар Т.Уртнасанг 2018 оны 01-р сарын 03-ны өдрөөс эхлэн түр томилон ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн.