Хууль, эрх зүй

О.Амаржаргалыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Их Богдын БЦГ-ын Хамгаалалтын захиргааны даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Б/03 тоот тушаалаар Галуут сумын байгаль хамгаалагч О.Амаржаргалыг байгаль хамгаалагчийн ажлаас чөлөөлсөн.