Мэдээ мэдээлэл

БИНДЭРЪЯА-2018

2018 оны 03 сарын 01

спорт загасчлал

Цааш унших

мөн галуут сумын ёлын модон орой, өргөөтийн нарийн, зүрхний ташуу зэрэг газруудад ойн туруутан, тарваганд биотехникийн арга хэмжээнд зориулан хужир тавьж  өглөө...

Цааш унших