Тушаал шийдвэр

Тушаал шийдвэр ...
БОАЖСайдын 2020 оны А/176 дугаар Ойн экологи эдийн засгийн үнэлгээ батлах тухай тушаал
БОАЖСайд, ЭМСайдын хамтарсан 2020 оны А/301, А/265 дугаар тушаал Рашаан ашиглах, хамгаалах журам
БОАЖСайдын 2020 оны А/677 дугаар Экологи-Эдийн засгийн үнэлгээ батлах тухай тушаал
БОАЖСайдын 2022 оны А/290 дугаар Ойн дагалт баялагийн нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай тушаал
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
Газрын тухай хууль
Зөрчил хянан шалган шийдвэрлэх тухай хууль
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 131 дугаар ИХ БОГД ХАЙРХАН УУЛЫГ ТӨРИЙН ТАХИЛГАТАЙ БОЛГОХ ТУХАЙ зарлиг
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2022 оны 28 дугаар ТӨРИЙН ТАХИЛГАТАЙ УУЛ ХАЙРХНЫ ТЭНГЭРИЙГ ТАЙХ ТӨРИЙН ЁСЛОЛ ҮЙЛДЭХ ХУВААРИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ зарлиг
УТХГНутгийн хамгаалалтын захиргаадын бүтэц орон тоо баталсан БОАЖСайдын тушаал
Байгаль хамгаалагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр БОАЖСайдын тушаал.