Мэдээ мэдээлэл

тхгнутгийн 2022 оны жилийн эцсийн малын тоог нэгтгэж байгаль орчны мэдээллийн сан /www.eic.mn/-д орууллаа.

Цааш унших

биотехникийн 3 сумын утхг-ын нэр бүхий 9 газарт 31 боодол өвс, 500 кг хужир мараа тавьж биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллаа.

Цааш унших

БИО САНГИЙН 1 САРЫН МЭДЭЭ

2023 оны 02 сарын 01

био сангийн 1 сарын мэдээ

Цааш унших

цахим хурал зохион байгууллаа.

Цааш унших

байгаль хамгаалагч нар тайлант сард 63 өрхийн 401 иргэнд мэдээлэл хүргэж ажиллаа.

Цааш унших

тайлант сард 7 сумын 14 байгаль хамгаалагч24 удаагийн хяналт шалгалт хийж ажиллаа.

Цааш унших

тхгнутгийн 7 сумын 467 өрхийн 526 өвөлжөө, хаваржааны газар ашиглуулах сумын засаг даргын захирамжийн дагуу газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэлжүүлж, газар...

Цааш унших

газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системд тхгнутгийн малчин иргэдийн өвөлжөө хаваржааг бүртгэжүүлж ажиллаа.

Цааш унших

тхгнутагт бэлчээрийн мониторингийн 16 цэг байгуулав.

Цааш унших

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

2022 оны 12 сарын 23

хяналт шалгалт

Цааш унших

шилэн дансны ил тод байдал

Цааш унших

улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаа, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч, байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийг чадавхжуулах зөвлөгөөн болов.

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now