Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Нээлттэй хаалганы өдрөөр 9 сумын төрийн албан хаагчид, иргэдэд мэдээлэл сургалт хийсэн.

Гар бөмбөгийн тэмцээнд 8 сумын албан байгууллага, аж ахуйн нэгж иргэдийн нийт 66 багийн, 462 тамирчид орлцлоо.

Насанд хүрэгчдийн дунд "Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үнэ цэнэ"сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдаан зарлаж дүгнэлээ.

Байгаль орчны "Нээлттэй хаалганы өдөр"-өөр нийт 20 суманд мэдээлэл сурталчилгаа хийх ажлыг зохион байгууллаа.

Аян явагдаж байна.

2018 оны 03 сарын 16

Баянхонгор аймгийн нийт албан байгууллагууд, сумдуудад хууль сурталчлах аян явагдаж байна.

Хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн аймгийн аялал жуулчлалын салбарынхны зөвлөлдөх уулзалтанд оролцов.

Хяналт шалгалт хийж, биотехникийн арга хэмжээ авлаа

Биндэръяа-2018

2018 оны 03 сарын 01

Спорт загасчлал

Мөн Галуут сумын Ёлын модон орой, Өргөөтийн нарийн, Зүрхний ташуу зэрэг газруудад ойн туруутан, тарваганд биотехникийн арга хэмжээнд зориулан хужир тавьж  өглөө...

Галуут сумын Мандал багийн Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг бүхий Ёлын Модон орой, Үхэр чулуу, Бага уст, Өлийн даваа, Өргөөт, Завгын модны орой, Донойн Ир...

Их Богдын байгалийн цогоцлборт газрын хамгаалалтын захиргаа Дэлхийн ойн өдөр, Усны өдрийн хүрээнд Жинст, Богд, Баянлиг, Баянговь, Эрдэнэцогт, Галуут, Жаргалант ...