Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Галуут сумын Мандал 5, Хайрхан 1-р багийн Иргэдийн Нийтийн Хуралд оролцож мэдээлэл сурталчилгаа хийлээ.

Мэдээ

2018 оны 05 сарын 17

Ахмад настнуудад мэдээлэл хийлээ.

Хаврын хуурайшилт үргэлжилж байгаатай холбогдуулан гал түймрийн талаар малчдад мэдээлэл сурталчилгаа хийлээ.

Мод тарив

2018 оны 05 сарын 16

"Мод тарих үндэсний өдөр"-өөр /05-р сарын 12-ны өдөр/ мод тарив.

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаар багш, оюутнуудад мэдээлэл хийлээ.