Хамгаалалтын захиргааны дарга Г.Оюун-Эрдэнэ, хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Пүрэвсүрэн, байгалийн нөөц хариусан мэргэжилтэн М.Баярмаа, Баянлиг сумын байгаль хамгаалагч Б.Галдан, Х.Ванчигсүрэн, Галуут сумын байгаль хамгаалагч С.Энхцэцэг, Д.Очгэрэл нар хамтран сумынхаа нутагт буга согоо, янгир ямаанд зориулан өвс, хужир шүү тавьж өгч биотехникийн арга хэмжээ авлаа. Энэ үеэр хийсэн хяналт шалгалтаар ямар нэг зөрчил илрээгүй.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now