Аян явагдаж байна.

2018 оны 03 сарын 16

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс аймгийн нийт албан байгууллагууд, сумдуудын дунд 2018 оны 03-р сарын 01-нээс 07-р сарын 05-ны хооронд "Салбарын хууль сурталчлах аян"-ыг зохион байгууллаа. Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Их Богдын байгалийн цогцолборт газрын Хамгаалалтын захиргаа 2018 оны 03-р сарын 20-19-ний өдрүүдэд уг ажлын зохион байгуулан олон нийтэд сурталчилж байна. Энэ үеэр Хамгаалалтын захиргаа одоо мөрдөгдөж байгаа Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг, Орчны бүсийн тухай хуулийн талаарх мэдээллийг "Өнөөгийн Баянхонгор" сонинд хэвлүүлэхээр өглөө. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now