Нийлбэр дүнгээр Заг  суманд 1-р байранд “9-н жилийн дунд сургууль” ийн баг,  2-р байранд “Цэцэрлэг соёлын хамтарсан  баг, Жаргалант суманд  1-р байранд Эрүүл мэндийн төвийн баг,  2-р байранд “Байдраг ” ахлах сургуулийн баг  Галуут суманд  1-р байранд ЗДТГ-ын  баг,  2-р байранд “Номун элч ” дунд сургуулийн баг, 3-р байранд: Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн Чандмань Эрдэнэ” баг, Эрдэнэцогт суманд 1-р байр Засаг даргын Тамгын газрын баг, 2-р байранд  Соёл цэцэрлэгийн баг, 3-р байранд “Цогц-Эрдэм” ахлах сургуулийн баг, Баянлиг суманд  сумын ЗДТГазар 1-р байр, ЕБС 2-р  байр, Ус ашиглагч “Их халбагант” ХХК  3 дугаар  байр,  Баянговь  суманд  ЗДТГазар 1-р байрыг  Зэвсэгт хүчний 143-р ангийн баг,  2-р  байрыг ЕБС-ын баг, 3-р байрыг,  Богд суманд  Их Богд ахлах сургуулийн баг 1-р байр, Соёлын төвийн баг  2-р байр,  ЕБС-ийн  Эко бүлгийн сурагчдын баг 3-р байр, Жинст суманд Соёл, спортын төвийн баг 1-р байр,   Ус ашиглагчийн төлөөлөл “Баянбогд” ХХК-ий баг 2-р байр,  ЕБС-ийн  баг 3-р байр тус тус эзэлж  Тэргүүн байр эзэлсэн багт “Шилжин явах цом”, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, Дэд болон гутгаар  байр эзэлсэн багт Өргөмжлөл  мөнгөн шагнал тус тус олголоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now