Нийлбэр дүнгээр Заг  суманд 1-р байранд “9-н жилийн дунд сургууль” ийн баг,  2-р байранд “Цэцэрлэг соёлын хамтарсан  баг, Жаргалант суманд  1-р байранд Эрүүл мэндийн төвийн баг,  2-р байранд “Байдраг ” ахлах сургуулийн баг  Галуут суманд  1-р байранд ЗДТГ-ын  баг,  2-р байранд “Номун элч ” дунд сургуулийн баг, 3-р байранд: Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн Чандмань Эрдэнэ” баг, Эрдэнэцогт суманд 1-р байр Засаг даргын Тамгын газрын баг, 2-р байранд  Соёл цэцэрлэгийн баг, 3-р байранд “Цогц-Эрдэм” ахлах сургуулийн баг, Баянлиг суманд  сумын ЗДТГазар 1-р байр, ЕБС 2-р  байр, Ус ашиглагч “Их халбагант” ХХК  3 дугаар  байр,  Баянговь  суманд  ЗДТГазар 1-р байрыг  Зэвсэгт хүчний 143-р ангийн баг,  2-р  байрыг ЕБС-ын баг, 3-р байрыг,  Богд суманд  Их Богд ахлах сургуулийн баг 1-р байр, Соёлын төвийн баг  2-р байр,  ЕБС-ийн  Эко бүлгийн сурагчдын баг 3-р байр, Жинст суманд Соёл, спортын төвийн баг 1-р байр,   Ус ашиглагчийн төлөөлөл “Баянбогд” ХХК-ий баг 2-р байр,  ЕБС-ийн  баг 3-р байр тус тус эзэлж  Тэргүүн байр эзэлсэн багт “Шилжин явах цом”,