Хамгаалалтын захиргааны сургалт сурталчилгаа, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Наранцацралт, хяналт шалгалт, орчны бүс хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Пүрэвсүрэн нар Баянхонгор аймаг дах Худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургуулийн багш, оюутнуудад Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг болон Их Богдын байгалийн цогцолборт газрын Хамгаалалтын захиргааны өнөөгийн байдал, үйл ажиллагаа, хийгдэж буй болон хойшид хийгдэх ажлуудын талаар мэдээлэл хийж, харилцан ярилцаж, оюутнуудын сонирхсон асуултанд хариулт өглөө. Багш, оюутнуудад Их Богдын байгалийн цогцолборт газрын Хамгаалалтын захиргааны танилцуулга-гарын авлага тараан сурталчилсан. Мэдээлэл сурталчилгаанд 23 оюутан хамрагдлаа. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now