Хангайн нурууны байгалийн цогцолборт газрын өмнөд хэсгийн Галуут сумын Мандал 5-р баг, Баяннуур 4-р баг, Эрдэнэцогт сумын Эрхэт-Тамч 5-р баг, Баянлиг сумын Бага баян 3-р баг, Их баян 4-р баг, Их халбагант 1-р баг, Жинст сумын Хөнөг 3-р баг, Богд сумын Алтай 3-р багийн хурал болж нийтдээ Хамгаалалтын захиргаа 5 сумын 8 багийн БИНХуралд оролцож  474 иргэнд  Хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтнүүд Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн хэрэгжилт, хамгаалалтын захиргааны бодлого, малчин иргэдийн өвөлжөө, хаваржааны газар ашиглалтын талаар танилцуулга мэдээллийг малчин иргэдэд мэдээлэл хүргэж ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now