Байгаль хамгаалагч нар 1 сард УТХГНутаг бүхий Богд, Жинст, Баянговь, Баянлиг, Эрдэнэцогт сумдын малчин 63 өрхийн 401 иргэнд мэдээ, мэдээлэл хүргэж ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now