023 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдөр Хамгаалалтын захиргааны цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар болон 2023 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар цахим хурал зохион байгуулж ярилцлаа.Тус хуралд 3 мэргэжилтэн, 10 байгаль хамгаалагч оролцлоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now