Био сангийн 1 сарын мэдээ

2023 оны 02 сарын 01

айгаль хамгаалагч нар 1-р сард Хангайн нурууны БЦГазарт 1 бүргэд, 1 үнэг, 8 ахиун шувуу, 22 согоо, Говийн хэсгийн БЦГазарт 12 янгир, 11 хар сүүлт, 2 үнэг, 3 аргаль, Заг-Байдрагийн голын эхэн сав газрын БЦГазарт 14 согоо, Их Богд уулын БЦГазарт аргаль 24, янгир 18 тус тус ажиглажээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now