Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг бүхий Жинст, Богд, Баянговь, Баянлиг, Галуут, Жаргалант, Эрдэнэцогт сумд мал аж ахуй эрхлэн амьдарч байгаа өрхийн хүн ам, малын судалгааг 2022 оны жилийн эцсийн статистик судалгаанаас нэгтгэн авч, Байгаль орчны мэдээллийн сан /www.eic.mn/-д 7 сумын мэдээллийг оруулав.Хамгаалалтын захиргааны хариуцан хамгаалж буй Баянхонгор аймгийн Жинст, Богд, Баянговь, Баянлиг, Галуут, Жаргалант, Эрдэнэцогт сумын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт 2023 оны байдлаар мал аж ахуй эрхлэн амьдарч байгаа 1181 өрх байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now