Хариуцан хамгаалдаг газар нутаг бүхий Жаргалант, Галуут, Эрдэнэцогт, Богд, Баянговь,Баянлиг, Жинст 7  сумдын 14 байгаль хамгаалагч нар хариуцсан талбайдаа 16 удаагийн хяналт шалгалт хийхэд ямар нэгэн зөрчил гараагүй байна. Байгаль хамгаалагч нар сумдынхаа Засаг даргын Тамгын газар, Экологийн цагдаа, ТХГНутгийн иргэдтэй хяналт шалгалтын чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.
 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now