Байгаль хамгаалагч  тайлант сард УТХГНутаг бүхий Богд, Жинст, Баянговь, Баянлиг, Эрдэнэцогт сумдын малчин 73 өрхийн 162 иргэнд Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хуулиар мэдээлэл хүргэж ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now