Жаргалант сумын Нам толгой, Их цагд уул, Бага цагд зэрэг газруудад 4 боодол өвс, 4 шуудай хужирын биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now