Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаа, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч, байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийг чадавхжуулах зөвлөгөөн болов.

“Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг тэмдэглэж өнгөрөөх” эко бүлгийн сурагчдын экологийн танин мэдэхүйн боловсролыг дээшлүүлэх, усны үнэ цэнэ зөв зохистой хэрэгл...

Энэ онд шинээр стандарт мэдээллийн самбар 2ш, засварлаж, шинэчилсэн 4ш, сум, багийн төвд 23ш самбар байршуулж нийтдээ 29ш мэдээллийн самбарыг бүрэн шинэчиллээ.

УТХГНутаг бүхий 7 сумдын 1328 өрхийн 3065 иргэдэд мэдээлэл хүргэж 1650 ширхэг гарын авлагыг хамгаалалтын захиргаа, байгаль хамгаалагч нар бэлтгэн хяналт шалгалт...

Хамгаалалтын захиргаа 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан төлөвлөгөөний дагуу ТХГНутаг бүхий 5 сумын 8 багийн БИНХуралд оролцож 474 иргэнд мэдээлэл хү...

Хаврын хуурайшилт үргэлжилж байгаатай холбогдуулан гал түймрийн талаар малчдад мэдээлэл сурталчилгаа хийлээ.

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаар багш, оюутнуудад мэдээлэл хийлээ.

Нээлттэй хаалганы өдрөөр 9 сумын төрийн албан хаагчид, иргэдэд мэдээлэл сургалт хийсэн.

Гар бөмбөгийн тэмцээнд 8 сумын албан байгууллага, аж ахуйн нэгж иргэдийн нийт 66 багийн, 462 тамирчид орлцлоо.

Насанд хүрэгчдийн дунд "Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үнэ цэнэ"сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдаан зарлаж дүгнэлээ.

Байгаль орчны "Нээлттэй хаалганы өдөр"-өөр нийт 20 суманд мэдээлэл сурталчилгаа хийх ажлыг зохион байгууллаа.

Аян явагдаж байна.

2018 оны 03 сарын 16

Баянхонгор аймгийн нийт албан байгууллагууд, сумдуудад хууль сурталчлах аян явагдаж байна.